نحوه نمایش زیبا و درست کدها در پستهای بلاگر

مجموعه مقالات و مطالب مرتبط با بلاگر و وبلاگ نویسی و دنیای فناوری اطلاعات

دیدن مطالب وبلاگ

۱۳۸۸/۰۱/۱۶

نحوه نمایش زیبا و درست کدها در پستهای بلاگر


نوشتن و نحوه نمایش کدها در پستهای بلاگر یکی از مشکلات کاربران می باشد . این ایراد باعث می شود که کدها بصورت استاندارد نمایش داده نشوند . برای رفع این مشکل و درست نمایش دادن کدها در پستهای خود میتوانید از این برنامه که توسط دوست عزیز وحید نصیری ایجاد  و نوشته شده است استفاده کنید

» .و یا بصورت آن لاین برای تبدیل کدها به حالت استاندارد از اینجا استفاده کنید .


» دانلود برنامه Postable
» اطلاعات بیشتر

 استایل اول نمایش کدها : برای نمایش کدها در وبلاگ ونوع استایل طریقه نمایش میتوانید از روش زیر استفاده نمائید :


ابتدا کدزیر رادر قالب خود پیدا کنید  :

<head>


و اما کدهای زیر را بعد از قسمت بالا قرار دهید :

<link href='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/2.0.278/styles/shCore.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<link href='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/2.0.278/styles/shThemeDefault.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<script src='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/2.0.278/scripts/shCore.js' type='text/javascript'></script>
<script src='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/2.0.278/scripts/shBrushJScript.js' type='text/javascript'></script>
<script src='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/2.0.278/scripts/shBrushCSharp.js' type='text/javascript'></script>
<script src='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/2.0.278/scripts/shBrushSql.js' type='text/javascript'></script>
<script src='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/2.0.278/scripts/shBrushXml.js' type='text/javascript'></script>
<script type='text/javascript'>
SyntaxHighlighter.all();
</script>

و در نهایت برای نوشتن کدها در پست خود از روش زیر استقاده کنید :

<pre class="brush: js">
/* کد مورد نظر را اینجا قرار دهید */
</pre>


ودر نهایت کدها بعد از انتشار بصورت زیر نمایش داده می‏شود :


0 نظر:

لینکهای دوستان