باز شدن لينکها و برچسبها در صفحه جديد

مجموعه مقالات و مطالب مرتبط با بلاگر و وبلاگ نویسی و دنیای فناوری اطلاعات

دیدن مطالب وبلاگ

۱۳۸۷/۰۵/۲۹

باز شدن لينکها و برچسبها در صفحه جديد


شما اگر در وبلاگ خود ويجگت برجسب يا ليبل داشته باشيد ،اگر بر روى يکى از برچسبها کليک کنيد،صفحه باز شده همان صفحه جارى شما ميباشدولى چکار کنيد که صفحه جديدى با کليک کردن باز شود.همين مشکل براى ويحگت از نوع ليست نيز وجود دارد. حل اين ايراد ، فقط با اضافه کردن يک خط کد برطرف مى شود

ابتدا وارد داشبورد-تمپليت - ويرايش قالب شويد.تيک ويرايش کامل قالب را بزنيد و کد قرمز رنگ را به قالب خود اضافه کنيد
Link List and Link Widget

<b:widget id='LinkList1' locked='false' title='Links' type='LinkList'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'>
<h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content'>
<ul>
<b:loop values='data:links' var='link'>
<li><a expr:href='data:link.target' target='_blank'><data:link.name/></a></li>
</b:loop>


Label List and Label Widget

<b:widget id='Label1' locked='false' title='Labels' type='Label'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'>
<h2><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<ul>
<b:loop values='data:labels' var='label'>
<li>
<b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
<data:label.name/>
<b:else/>>
<a expr:href='data:label.url' target='_blank'><data:label.name/></a>>
</b:if>
(<data:label.count/>)>
</li>
</b:loop>


منبع

0 نظر:

لینکهای دوستان