اضافه كردن فيد نظرات به انتهاى يادداشت‌ها

مجموعه مقالات و مطالب مرتبط با بلاگر و وبلاگ نویسی و دنیای فناوری اطلاعات

دیدن مطالب وبلاگ

۱۳۸۷/۰۴/۲۹

اضافه كردن فيد نظرات به انتهاى يادداشت‌ها


با تغييراتى کوچک در پوسته‌هاى بلاگر، مى‌شود آدرس فيد نظرات را به انتهاى هر پست اضافه نمود -ممكن است در بعضى از پوسته‌ها باشد يا نباشد-. با مطالعه و اجراى مراحل زير مى‌توانيد اين قابليت را به وبلاگ خود بيفزائيد. به قسمت ويرايش پوسته‌ى وبلاگ خود برويد و بدنبال کد زير بگرديد:
<!--Post feed links -->
<div class="post-feeds">
<b:loop values="data:posts" var="post">
<b:if cond="data:post.allowComments">
<b:if cond="data:post.feedLinks">
<b:include data="post.feedLinks" name="feedLinksBody">
</b:include>
</b:if>
</b:if>
PUT NEW CODE HERE
</b:loop></div>

به جاى متن قرمزرنگ کد بالا، کد زير را قرار دهيد:

<a href="http://yourblogname.blogspot.com/feeds/comments/TYPE">RSS/Atom Comment Feeds</a>
به جاى متن رنگ نارنجى، نام وبلاگ خود و به جاى متن قرمز، نوع فيد را قرار دهيد، تمام شد. اين نکته را هم اضافه کنم که مراحل فوق، ممکن است از نظر نوع کدهاى پاراگراف اول متفاوت باشد. بايد دقت کنيد و به دنبال اين کدها يا مشابه آن‌ها بگرديد.

0 نظر:

لینکهای دوستان