کاربران از چه نسخه اى از بلاگر استفاده ميکنند؟

مجموعه مقالات و مطالب مرتبط با بلاگر و وبلاگ نویسی و دنیای فناوری اطلاعات

دیدن مطالب وبلاگ

۱۳۸۷/۰۳/۱۶

کاربران از چه نسخه اى از بلاگر استفاده ميکنند؟


طبق يک نظر سنجى که وبلاگ
bloggeruniversity انجام داد، حدود 11٪ از کاربران از سيستم کلايسک بلاگر
و حدود 76.81٪ از سيستم جديد بلاگر استفاده ميکنندو حدود 6.6 ٪ از هر
دوسيستم استفاده ميکنند
Classic............................11 11%
New (aka Beta):................76 81%
I have a couple of both........6 6%

93 votes


0 نظر:

لینکهای دوستان