فحشهای مدرن

مجموعه مقالات و مطالب مرتبط با بلاگر و وبلاگ نویسی و دنیای فناوری اطلاعات

دیدن مطالب وبلاگ

۱۳۸۶/۱۰/۲۵

فحشهای مدرن


فحشهای عمومی:

ماهواره: ای فیشم توی دیشت

اصلاح طلبی: ای ژیلتم توی ریشت

کشاورزی: ای گاو اهنم توی خیشت

مار-پله: ای مارم توی شیشت

فحشهای رایانه ای:

ای ویروسم توی لینوکست

ای میلم توی اینباکست

ای اکسپلوررم توی فایر فاکست

فحشهای رسانه ای:

ای بهنودم توی بی بی سیت

ای حیدریم تو گفتگوی سیاسیت

ای نجف زاده ام توی بیست و سیت

ای جواد یساریم توی پی ام سیت!

ای ده نمکیم تو دموکراسیت!

فحشهای جهانی:

ای تورمم توی بانک جهانیت

ای علی دائیم توی جام جهانیت

ای هیتلرم توی جنگ جهانیت

ای هواپیمام توی برج تجارت جهانیت

فحشهای فوتبالی:

ای فدراسیونم توی سازمانت

ای خرد جمعیم توی انتخابت

ای تهدید فیفام تو انحلالت

ای لژیونرم تو الهلال
»منبع

0 نظر:

لینکهای دوستان