باز شدن لينکها و برچسبها در صفحه جدي

مجموعه مقالات و مطالب مرتبط با بلاگر و وبلاگ نویسی و دنیای فناوری اطلاعات

دیدن مطالب وبلاگ

۱۳۸۶/۰۸/۰۳

باز شدن لينکها و برچسبها در صفحه جدي


شما اگر در وبلاگ خود ويجگت برجسب يا ليبل داشته باشيد ،اگر بر روى يکى از برچسبها کليک کنيد،صفحه باز شده همان صفحه جاري شما ميباشدولي چکار کنيک که صفحه جديدى با کليک کردن باز شود.همين مشکل براي ويحگت از نوع ليست نيز وجود دارد. حل اين ايراد ، فقط با اضافه کردن يک خط کد برطرف مى شود

ابتدا وارد داشبورد-تمپليت - ويرايش قالب شويد.تيک ويرايش کامل قالب را بزنيد و کد قرمز رنگ را به قالب خود اضافه کنيد
1: Link List and Link Widget

<b:widget id='LinkList1' locked='false' title='Links' type='LinkList'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'>
<h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content'>
<ul>
<b:loop values='data:links' var='link'>
<li><a expr:href='data:link.target' target='_blank'><data:link.name/></a></li>
</b:loop>


2: Label List and Label Widget

<b:widget id='Label1' locked='false' title='Labels' type='Label'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'>
<h2><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<ul>
<b:loop values='data:labels' var='label'>
<li>
<b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
<data:label.name/>
<b:else/>>
<a expr:href='data:label.url' target='_blank'><data:label.name/></a>>
</b:if>
(<data:label.count/>)>
</li>
</b:loop>

0 نظر:

لینکهای دوستان