از این پس گوگل با دوربین نگاه های شما را ردیابی میکند

مجموعه مقالات و مطالب مرتبط با بلاگر و وبلاگ نویسی و دنیای فناوری اطلاعات

دیدن مطالب وبلاگ

۱۳۸۶/۰۲/۲۰

از این پس گوگل با دوربین نگاه های شما را ردیابی میکند


Google Eyebox
بله درست خوانده اید. گوگل فقط در حوزه اینترنت فعالیت نمیکند. روز گذشته Google دوربینی را ارائه کرد که به ردیابی مسیر دید افراد میپردازد. این دوربین که جهت بررسی سیستم های تبلیغاتی ساخته شده است قادر است که با بررسی کره چشم افراد و مسیر دید. این موضوع را محاسبه کند که افراد به چه چیزهایی بیشتر نگاه کرده اند و تاثیر هر یک از تبلیغات بر آنها چقدر بوده است. این دوربین که Eyebox نام دارد توسط شرکت Xuuk برای گوگل تهیه شده است. دوربین قادر است که از فاصله 10 متری به بررسی نگاه ها بپردازد. گوگل در نظر دارد که این دوربین را بر روی تابلوهای تبلیغاتی و قفسه های فروشگاه ها نصب کند. تا همانطور که در سیستم تبلیغاتی Adwords از روی تعداد کلیک روی آگهی ها به میزان جلب توجه و محبوبیت آنها پی میبرد. در دنیای واقعی نیز از طریق این دوربین به میزان توجه افراد به این آگهی ها و کالاها پی ببرد. گوگل در نظر دارد که سیستم های تبلیغاتی شهری مشابه Adwords اینترنتی راه اندازی کند و از تبلیغ کننده به میزان توجه ای که به تبلیغ میشود پول بگیرد. دوربین Eyebox که به اندازه ی کف دست است از طریق نور مادون قرمز که به محیط ارسال میکند به بررسی نگاه ها می پردازد. اطلاعات جمع آوری شده توسط یک اتصال USB به کامپیوتر منتقل میشود. این دوربین قادر است که نگاه های مستقیم به خودش را نیز شناسایی کند و این کار را با تشخیص Red Eye انجام میدهد. قبل از ارائه این دوبین امکان ردیابی جهت نگاه افراد ممکن بود اما با هزینه ی 25000 دلار و از فاصله ی 1.5 متری ضمن اینکه برای هر فرد باید تنظیمها ی خاصی انجام میشد. این دوربین فاصله را به 10 متر افزایش داده و ضمن اینکه حتی قادر است که نگاه های افراد در حال راه رفتن به تابلو ها را نیز ردیابی کند. به دلیل استفاده از سیستم مادون قرمز بیننده های متوجه ردیابی نگاه خود نمیشوند. البته گوگل تاکید نموده که این دوربین ها هیچ نوع اطلاعاتی به جز تعداد نگاه ها به یک تابلو و یا کالا را جمع آوری نمیکند. با استفاده از این دوربین گوگل قصد دارد که از تبلیغ کننده ها به ازای تعداد نگاه هایی که به کالاهای آنها شده است پول بگیرد. همانطور که در اینترنت به ازای تعداد کلیک ها پول دریافت میکند.
منبع

0 نظر:

لینکهای دوستان